Wat is nou eigenlijk een symposium?

Wat is nou eigenlijk een symposium?

Symposium stamt eigenlijk al vanaf de oude Griekse tijd. Plato schreef in 385 voor Christus al een dialoog over het symposium of drinkgelag. De doelstelling is echter nog wel grotendeels overeind gebleven. Bij de Grieken was het een wetenschappelijke bijeenkomst die gepaard ging met de nodige drank en bijbehorende taferelen. Doel was om kennis uit te wisselen en vooral in te nemen door deskundigen uit te nodigen die over hun specialiteit kwamen vertellen. Onze hedendaagse symposia verschillen daar niet veel van. Er zijn, vaak wetenschappelijk, deskundigen die hun kennis ten toon spreiden om vakgenoten en belangstellenden daar deelgenoot van te maken. In hoeverre het drankgelag nog overeind is gebleven zou ik nu niet meer zo durven stellen. Er is altijd wel een borrel na afloop onder het mom van informeel samenzijn.

De symposia zoals wij ze nu kennen zijn wel zeer zinvol. Er word vooral kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld. Voor wetenschappers is het belangrijk te weten wat anderen al hebben gedaan en wat daarvan de resultaten zijn. Hetzelfde voor medisch specialisten die voortdurend bezig zijn met innoveren over de hele wereld. Je ziet zo al twee groepen mensen die heel erg verschillend zijn. Daarom is het belangrijk dat een symposium een thema heeft. Op basis van het thema worden sprekers en bezoekers uitgenodigd. Je ziet dat deze symposia niet alleen meer regionaal of landelijk zijn. Vaak zijn ze internationaal omdat de onderwerpen ook internationaal zijn en dus niet aan grenzen gebonden. Denk bijvoorbeeld maar aan een thema als een bepaalde besmettelijke ziekte. Daarbij kan kennisoverdracht er toe bijdragen dat een dergelijke ziekte onder controle kan worden gebracht door de kennis van anderen te hebben gedeeld en vaak gecombineerd.

De internationale symposia zijn vaak ook meerdaags. Of men maakt gebruik van moderne middelen als skype etc. om gastsprekers toch te kunnen laten opdraven. Er zijn gespecialiseerde organisatie bureaus die in opdracht van bijvoorbeeld beroepsverenigingen de gehele organisatie, tegen betaling uiteraard, op zich nemen. De opdrachtgever brengt het thema aan en wie men als eventuele sprekers zou willen hebben. Een regio voor een locatie natuurlijk en het te verwachten aantal deelnemers of bezoekers. Op basis van al die informatie en een bijbehorende budget zal een organisatie bureau dan aan de slag gaan. Op die manier word veel werk uit handen gegeven en dat is juist iets waar veel wetenschappers gebrek aan hebben dus het is een mooie maar wat duurdere oplossing. De organisatie bureaus varen er wel bij en de meeste zijn ook in staat kwaliteit te leveren omdat ze bekend zijn bij locatie verhuurders en die willen er natuurlijk wel voor zorgen dat ze weer terug komen met een volgend symposium of congres.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *